Επιτυχημένη η ελληνική απόστολή στο Mobile World Congress 2015. Προχωράμε για το MWC 2016!

Συντελέσαμε όλοι στο να είναι επιτυχημένη η ελληνική αποστολή στο GSMA Mobile World Congress. Ήδη ξεκινήσαμε την προετοιμασία για το ‪#‎MWC16‬! Η SOFTWeb Adaptive I.T. Solutions® συνεχίζει δυναμικά με εξωστρέφεια!

Διαβάστε το άρθρο από την ICT Plus.