Συνέντευξη από το Mobile World Congress 2015 για το Pocketwarp Mobile Engine

Συνέντευξη για το PocketWarp Mobile Engine με τον κ.Σπύρο Καραμπαμπά, γενικό διευθυντή Νότιας Ελλάδας της Softweb Adaptive I.T. Solutions, από το Mobile World Congress 2015.