Περιγραφή λύσης:

Το Audits αποτελεί mobile λύση που έχει στόχο τον άμεσο έλεγχο διαφόρων διαδικασιών με εύκολη και γρήγορη διεκπεραίωση παντός τύπου επιθεωρήσεων από κινητές συσκευές.

Smart Tourist Card
Softweb Intranet Platform (SIP)