Περιγραφή λύσης:

Μετατρέποντας το συνεργείο σε “ψηφιακό”, οι επιχειρηματίες έχουν τη δυνατότητα να αποκτήσουν μία ολοκληρωμένη πλατφόρμα για τη διαχείριση και τον προγραμματισμό των καθημερινών τους διαδικασιών. Παράλληλα, προσφέρουν στους πελάτες τους άμεση ενημέρωση 24/7 και ένα πλήρως ενημερωμένο ψηφιακό βιβλίο service σε Android & iOS mobile εφαρμογές.

Customer Services Management (CSM)
Ψηφιακό λογιστήριο