Περιγραφή λύσης:

Η Smart Tourist Card, ένα από τα πιο σημαντικά blockchain έργα της χώρας, είναι μια πρωτοποριακή ενέργεια που έρχεται να διαμορφώσει τον τρόπο που οι ταξιδιώτες αλληλεπιδρούν με τον προορισμό επίσκεψής τους.