Περιγραφή λύσης:

Αποτελεί το πιο σύγχρονο ψηφιακό εργαλείο για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις.

Η ναυαρχίδα της εταιρείας Softweb Business Suite, αφορά μια ολοκληρωμένη επιχειρηματική λύση που βασίζεται σε state of the art τεχνολογίες με Omnichannel πρακτική.

Με την αξιοποίηση της, εξασφαλίζεται η ενιαία ψηφιοποίηση των απαραίτητων ροών εργασιών σε όλα τα διαθέσιμα κανάλια, Web & Mobile (iOS & Android).

Η Σουίτα επιτρέπει την καθημερινή αλληλεπίδραση της εταιρείας με το οικοσύστημά της με έναν ψηφιακό, απλουστευμένο και απολύτως δομημένο τρόπο, καλύπτοντας όλο το φάσμα των λειτουργιών της επιχείρησης: Κύκλωμα Πωλήσεων, Marketing / Ενημέρωση, BI Intelligence & Reporting, Logistics & Tailormade Workflows. Επίσης, ελαχιστοποιούνται τα λάθη, μειώνονται οι χρόνοι και τα κόστη διαχείρισης, αυξάνεται στο μέγιστο η πιστότητα των πελατών και ενισχύονται οι πωλήσεις.