Περιγραφή λύσης:

Η συγκεκριμένη λύση αφορά μια εφαρμογή διαθέσιμη σε web και mobile περιβάλλον. Βασική της λειτουργικότητα είναι η απλοποιημένη καταγραφή κάθε τύπου αιτημάτων στελεχών μιας επιχείρησης με εύχρηστο & γρήγορο τρόπο από τις κινητές συσκευές (smartphone/tablet) ή τους υπολογιστές τους. Με τη δυνατότητα έγκρισης ή απόρριψης αιτημάτων εξ αποστάσεως, η εφαρμογή εξοικονομεί χρόνο και ενέργεια, επιτρέποντας στα στελέχη να επικεντρωθούν σε πιο σημαντικές εργασίες. Επιπλέον, με επιπρόσθετες λειτουργικότητες όπως την αξιολόγηση εργαζομένων, την ενημέρωση για εταιρικά θέματα, το networking κ.α., το Softweb Intranet Platform αποτελεί το  πρωταρχικό μέσο για την καθημερινή ψηφιακή και άμεση επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων και της διοίκησης.

Audits
Exhibition Explorer Suite