Βασικές Ευθύνες

 • Δημιουργία leads / Cold calls
 • Δημιουργία ισχυρού pipeline
 • Προετοιμασία οικονομοτεχνικών προτάσεων
 • Συμμετοχή σε ενδοτμηματικές συναντήσεις
 • Συμμετοχή σε συναντήσεις με πελάτες (on-site/remote)
 • Καλά οργανωμένη και φιλική προσωπικότητα
 • Προϋπηρεσία κατ’ ελάχιστον 3-5 ετών στον κλάδο των Πωλήσεων ή Λειτουργιών ή Διαχείρισης Έργων Πληροφορικής, Τηλεπικοινωνιών και FMCG
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε επιστήμες ή κλάδους που σχετίζονται με τις επιχειρήσεις (Μάρκετινγκ, Οικονομικά, Πωλήσεις, Διοίκηση Επιχειρήσεων). Τα μεταπτυχιακά θεωρούνται επιπλέον προσόν.
 • Γνώστη χειρισμού ηλεκτρονικών υπολογιστών
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα ελληνικά
 • Άριστες δεξιότητες προφορικής και γραπτής επικοινωνίας στα αγγλικά
 • Οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν εκπληρώσει τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις

Απαιτούμενα Προσόντα

Κάνε αίτηση

Πολιτική Απορρήτου" name="privacy[]" class="fusion-form-input" required="true" aria-required="true" data-holds-private-data="false"/>