Βασικές Ευθύνες

 • Ανάπτυξη και συντήρηση Magento e-commerce websites
 • Εφαρμογή και τροποποίηση extensions
 • Βελτιστοποίηση websites για ταχύτητα και SEO
 • Αντιμετώπιση προβλημάτων και σφαλμάτων
 • Συνεργασία με άλλα μέλη της ομάδας
 • Άριστη γνώση PHP, MySQL, HTML/CSS, Javascript/jQuery, HTML5 και CSS3
 • Εμπειρία σε projects Magento
 • Κατανόηση αρχιτεκτονικής και βέλτιστων πρακτικών Magento
 • Ικανότητα ανάπτυξης custom modules/extensions για Magento
 • Εμπειρία με web services (REST, SOAP, XML) και APIs
 • Δυνατότητα εργασίας σε ομάδα
 • Καλές επικοινωνιακές δεξιότητες

Απαιτούμενα Προσόντα

Προαιρετικά Προσόντα

 • Γνώση Git
 • Εμπειρία με PHP frameworks (Laravel, Codeigniter, Zend κ.λπ.)
 • Frameworks responsive design (Bootstrap, Foundation κ.λπ.)
 • Γνώση άλλων e-commerce platforms (π.χ. Shopify, WooCommerce)
 • Γνώση SEO
 • Πτυχίο Πανεπιστημίου σε επιστήμες ή κλάδους που σχετίζονται με την Πληροφορική. Τα μεταπτυχιακά θεωρούνται επιπλέον προσόν.

Κάνε αίτηση

Πολιτική Απορρήτου" name="privacy[]" class="fusion-form-input" required="true" aria-required="true" data-holds-private-data="false"/>