Περιγραφή λύσης:

Το Exhibition Explorer Suite αποτελεί μια mobile λύση και έχει σχεδιαστεί για εταιρείες που λαμβάνουν μέρος σε εκθέσεις. Αυτό το app, τους δίνει τη δυνατότητα δομημένης συλλογής και αποδελτίωσης δεδομένων σε επίπεδο ειδών/προϊόντων από διάφορους προμηθευτές με απλοποιημένο και αυτοματοποιημένο τρόπο. Επιπλέον, δίνεται η επιλογή συγχρονισμού των δεδομένων που έχουν καταγραφεί με το αντίστοιχο ERP της εκάστοτε εταιρείας.

Softweb Intranet Platform (SIP)
Softweb Commerce