25.01.2024

Θεσσαλονίκη, 25 Ιανουαρίου 2024

Η Softweb, ανακοινώνει την διείσδυση της στην αγορά του Digital Marketing και Consulting, μέσω της θυγατρικής της εταιρείας Digihart.

Η συγκεκριμένη επένδυση έχει σαν στόχο την διαμόρφωση ενός ομιλικού σχήματος το οποίο διαθέτει την απαραίτητη τεχνογνωσία και λύσεις για να συμβάλει σε απόλυτο βαθμό στην ψηφιακή εξέλιξη των επιχειρήσεων.

Η Digihart αποτελεί ένα Agency με εξειδίκευση στο Digital Strategy, Marketing και Consulting μέσα από μια Business λογική. Η εταιρεία έχει στελεχωθεί από έμπειρο και καταρτισμένο προσωπικό και διαθέτει την κατάλληλη υποδομή για να είναι σε θέση να θωρακίσει την ψηφιακή πορεία των επιχειρήσεων.

Οι επιχειρήσεις που συνεργάζονται με την Digihart, θα έχουν πρόσβαση στις πιο σύγχρονες τεχνολογίες και πρακτικές Β2Β, B2C & B2E Digital Marketing και Consulting, κάτι που θα τους επιτρέψει να αυξήσουν την παραγωγικότητα τους, την ανταγωνιστικότητα τους,  να προσεγγίσουν ένα ευρύτερο κοινό και να επιτύχουν τους επιχειρηματικούς τους στόχους.

Ο κος Δημητρακόπουλος Χαράλαμπος, Διευθύνων Σύμβουλος της Softweb, δήλωσε: «Η σύσταση της Digihart είναι μια εξαιρετικά σημαντική κίνηση για την Softweb. Η επιλογή δημιουργίας μιας ανεξάρτητης θυγατρικής εταιρείας από την διαμόρφωση ενός νέου Business Unit εντός της Softweb, για την παροχή υπηρεσιών Digital Strategy, Marketing και Consulting, είναι στρατηγικής σημασίας. Η λογική πίσω από την συγκεκριμένη απόφαση, είναι οι δύο εταιρείες να επικεντρωθούν στις αντίστοιχες αγορές στις οποίες δραστηριοποιούνται χωρίς η μία να συμπαρασύρει την άλλη σε επίπεδο επιχειρησιακών στόχων. Αυτό θα τις βοηθήσει να λειτουργούν απρόσκοπτα και να διαμορφώσουν μια ηγετική θέση στον τομέα τους έτσι ώστε συνδυαστικά ο Όμιλος Softweb να είναι σε θέση  να προσφέρει ένα πακέτο λύσεων που θα περιλαμβάνει μία ευρεία γκάμα υπηρεσιών και λογισμικών υψηλής ποιότητας προσαρμοσμένες στις ανάγκες των ελληνικών επιχειρήσεων  για την ψηφιακή λειτουργία τους.»

Συνέχιση της έντονα αναπτυξιακής πορείας και το 2023
Η Softweb εντάχθηκε στο πρόγραμμα ΟΠΑΠ Forward!