Περιγραφή λύσης:

Η HO.RE.CA. Suite δίνει τη δυνατότητα ψηφιακής παραγγελιοληψίας και κρατήσεων. Περιλαμβάνει λειτουργικότητες σε επίπεδο ενημέρωσης, booking services, dine-in, delivery & take-away. Παράλληλα, ο χρήστης μπορεί να ενημερωθεί για διάφορα θέματα που αφορούν την επιχείρηση σε πραγματικό χρόνο.

Ψηφιακό λογιστήριο
Hospitality Transfers Tool