Περιγραφή λύσης:

Το Hospitality Transfers Tool αποτελεί web λύση που στοχεύει διαχείριση και οργάνωση των αιτημάτων μετακίνησης μεταξύ ξενοδοχειακών μονάδων και εταιρειών μετακίνησης (transfer companies).

HO.RE.CA. Suite
WMS Mobile Client