Περιγραφή λύσης:

Το WMS Mobile Client πρόκειται για μια Android mobile λύση που καλύπτει την διαχείριση όλων των βασικών λειτουργιών της αποθήκης σε απόλυτη διασύνδεση με ένα ERP ή WMS σύστημα.

Hospitality Transfers Tool
Smart Tourist Card