Περιγραφή λύσης:

Το Ψηφιακό Λογιστήριο αποτελεί μια καθετοποιημένη mobile λύση για τον κλάδο των λογιστών, η οποία δίνει την δυνατότητα άμεσης και ψηφιακής επικοινωνίας μεταξύ του λογιστού και των πελατών του. Μέσα από την λύση, το λογιστήριο έχει την δυνατότητα  να διαχειριστεί ψηφιακά και κατ’ επέκταση γρηγορότερα τα αιτήματα των πελατών του. Επιπλέον, δίνει την δυνατότητα για έγκυρη και on-the-go ενημέρωση των πελατών του οποιαδήποτε στιγμή και από οπουδήποτε.

Ψηφιακό συνεργείο
HO.RE.CA. Suite